Üldtingimused

1.1. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi klient) ja internetiaadressil www.valleyvaibad.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi e-pood) omaniku Valley OÜ (edaspidi müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.2. Müüja andmed: Valley OÜ Vihtra tee 1a Vändra, Põhja-Pärnumaa, 87701, reg nr. 10129841, KMKR EE100110968

Hinnad

2.1 Kõik e-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Tooted

3.1. E-poes kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. Nimetatud toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega e-poe programmides.

3.2. Juhul, kui klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud toode laost puudub , ei ole e-poel võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul kontakteerub e-poe töötaja kliendiga ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab kliendile ostusumma hiljemalt 14 päeva jooksul.

3.3. E-poes kuvatavad fotod toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda toote tegelikust väljanägemisest.

Ostu sooritamine

4.1. Klient valib e-poes välja soovitud toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

4.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis klikkida nupul „Edasi maksma“, misjärel suunatakse klient tellimuse vormistamise lehele. Pärast nõutud andmete sisestamist tasub klient toote eest internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab tellimuse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

4.3. Pärast Toote eest tasumist saadab e-pood kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

4.4. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

4.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Makseviisid

5.1  Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop pank, Pocopay.

5.2. Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

5.3. Müüjal puudub ligipääs kliendi pangaandmetele.

5.4 NB! Tellimuse kinnitamiseks tuleb kindlasti vajutada pärast maksmist nupule “Tagasi kaupmehe juurde”.

Toote ümbervahetamine ja tagastamine

6.1 Klient on kohustatud alles hoidma müügipakendi, arve ja saatelehe. Probleemide ilmnemisel edastab klient originaalpakendis kauba koos dokumentidega ja tagastuslehega müüjale.

6.2. Kliendil on õigus tehingust 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud toode ümber vahetada või tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg hakkab kulgema arvates toote valitud pakiautomaati või postkontorisse saabumise teate kättesaamisest, kulleri puhul arvates toote kliendi aadressini jõudmisest.

6.3. Klient on kohustatud tagastusest esmaselt teavitama E-poodi, esitades Müüjale vastavasisulise vabas vormis kirjutatud e-kirja ja saatma aadressile info@valleyvaibad.ee ning Toote postitama või kullerile üle andma. Toote kättesaamise kohta saadab müüja kliendi e-postile kinnituse. E-poe klienditugi vastutab toote ümbervahetamis- või tagastusprotsessi eest vastavalt e-poe tagastustingimustele.

6.4. Klient saab toote tagastada ükskõik millisesse müüjale kuuluvasse kauplusesse. Antud kaupluste klienditeenindajad edastavad toote e-poodi, kus teostatakse toote ümbervahetamis- või tagastusprotsess. Toode jõuab e-poodi 5 tööpäeva jooksul. Toote kättesaamise kohta saadab e-pood kliendi e-postile kinnituse.

6.5. Tagastamisega kaasnevad saatekulud pakiautomaadi, postkontori või kulleri kasutamise korral katab klient.

6.6. Ümbervahetamise korral saadab e-pood kliendile uue toote vahetult peale ümbervahetamisele kuuluva toote kättesaamist.

6.7. Toote saab ümber vahetada üksnes ostetud summa ulatuses teise toote vastu, kui sama toodet ei ole müüjal pakkuda.

6.8. Müüja tagastab kliendile ostusumma koos ostuga kaasnenud transpordi kuluga 14 päeva jooksul arvates saabumisest e-poodi. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt klient tegi tagastatava tellimuse makse.

6.9. Ostusumma tagastuse korral hüvitab müüja kliendile asjaomase ostuga seotud transporditeenuse kulu.

6.10. Ümbervahetatav või tagastatav toode ei või olla kahjustunud või kulumisjälgedega, Toode peab olema originaalpakendis ja toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid.

6.11. Ostetud toode ei kuulu tagastamisele, kui toode on spetsiaalselt kliendile eritellimuse alusel valmistatud või ostetud.

Kohaletoimetamine

7.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib müüja tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele (v.a.juhul, kui on tegu tarnetingimusega „Tulen ise järgi“).

7.2 Toode toimetatakse kliendini kuni 7 tööpäeva jooksul, juhul kui toote kirjelduses ei ole märgitud teisiti, alates too(de)te eest tasutud summa laekumist müüja pangakontole.

7.3 Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.

7.4 Juhul, kui  toode ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on klient kohustatud sellest koheselt müüjat teavitama,  saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: info@valleyvaibad.ee

Pretensioonide esitamise kord

8.1. E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. kliendi ja müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

8.2. Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on kliendil õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda toote parandamist või asendamist. toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab toote parandamisega või toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö- ja materjalikulud, müüja.

8.3. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

Vastutus

9.1. Müüja ja klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Müüja vastutab toote müügihinna ulatuses.

9.3. Klient kohustub kasutama e-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

Privaatsuspoliitika

10.1. Klient annab müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

10.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kliendile kauba pakkumiseks.

10.3 Müüja säilitab kliendi kohta ostude sooritamise käigus kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud toodete kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

10.4. Müüja võib kasutada kliendi isikuandmeid kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.

10.5. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. e-poel puudub ligipääs kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Isikuandmeid töötleb Valley OÜ Vihtra tee 1a Vändra, Põhja-Pärnumaa, 87701, reg nr. 10129841

Kasutamistingimused ja nende muutmine

11.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub klient e-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

11.2. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest müüja arvelduskontole.

11.3. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

11.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli e-poes kuvatud toote hind ekslik.

Muud tingimused

12.1. Kliendi ja müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.

Klienditugi

13.1. Klienditoe e-posti aadress: info@valleyvaibad.ee