Isikuandmete kaitse, küpsiste kasutamise tingimused, intellektuaalne omand ja tehniline teave.

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Valley OÜ (edaspidi Valley) kodulehe (www.valleyvaibad.ee) kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Valley jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Valley tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Isikuandmete kaitse.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Valley OÜ, registrikood 10129841.


Meie klientide isikuandmete kaitsmine on Valley-le tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. Valley ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

Valley kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes ja e-poes ning Valley püsikliendiprogrammi opereerimiseks.

Valley vaibad töötleb järgmisi isikuandmeid:
– nimi
– aadress
– telefoninumber
– e-maili aadress
– info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta 

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Valley töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

Valley edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Üksnes Valley määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

Valley-l on õigus edastada isikuandmeid:
– Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed selleks volitatud töötlejale Maksekeskus AS.
– Valley-ga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
– kohtutele,  kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;
– seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;
– Valley koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);
– transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks.

Valley järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad Valley koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist,  nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info(at)valleyvaibad.ee

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Valley, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Valley vaibad küpsiste kasutamise tingimused.

Selleks, et pakkuda sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid.

Mis on küpsis ja milleks seda kasutatakse?
Küpsis on täheline ja numbriline fail, mis laaditakse teie arvutisse kindla veebilehe külastamisel. Küpsised võimaldavad äratunda kasutaja eelistusi veebilehel vastavalt kasutaja eelnevatele lehe külastustele. Küpsis ise infot ei sisalda ega kogu. Siiski kui server loeb seda veebibrauseriga ühendatult, võib see veebilehel aidata pakkuda palju kasutajasõbralikumat infot, nt pidades meeles eelnevad ostud või kontoandmed.
Küpsiseid hoitakse teie brauseri mälus ja neist igaüks sisaldab tavaliselt:
– Serveri nime, kust küpsis saadeti
– Küpsise eluiga
– Väärtust – tavaliselt juhuslikult loodud ainulaadne number
– Küpsise saatnud veebilehe server kasutab seda numbrit teie tuvastamiseks kui te lehele naasete või seda lehthaaval sirvite. Küpsiseid saab lugeda ja sellest tulenevalt kasutada ainult server, mis need saatis. Küpsised on interneti kohandamise keskmes ja interaktiivne käitumuslik reklaam töötab tavaliselt küpsiste baasil.

Milleks me küpsiseid kasutame?
Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.
Veebilehte kasutades saad nõustuda sellega, et kasutame küpsiseid:
– kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
– kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
– veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
– sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;
– Valley lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
– sisu pakkumiseks (Youtube, Google maps, flixmedia).

Kodulehel kasutatavad küpsised:

Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas võrgulehte kasutatakse. Kasutame Google, Inc. poolt pakutavat veebianalüüsi teenust Google Analytics. Google Analyticsi poolt kogutud teave edastatakse Googleʼile ja säilitatakse seal. Google võib Google Analyticsi poolt kogutud informatsiooni edastada kolmandatele osapooltele, kui seda nõutakse seaduslikult või kui need kolmandad osapooled infot Googleʼi nimel töötlevad. Vastavalt Google Analyticsi teenuse osutamise tingimustele ei seosta Google Teie IP-aadressi mingi muu teabega, mida Google omab.

Autentimise küpsised, mis võimaldavad võrgulehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks keel). Nende küpsiste abil saab saiti isikupärastada, et täiustada teie kasutuskogemust, nt jätavad küpsised meelde teie eelistused.

Sihtimis- ja reklaamiküpsised.
Sihtimisküpsised: Adwords retargeting ja Facebook retargeting.
Reklaamiküpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Meie kodulehel saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Küpsiste kasutamisest keeldumine ei piira kasutaja kodulehe kasutusvõimalusi.

Intellektuaalne omand.

Valley veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub Valley-le  ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.

Valley veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Valley eelneva kirjaliku nõusolekuta. Valley logo ning seonduvad graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid.

Välised lingid.

Valley veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu Valley-le. Valley ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.